Skuteczny Manager

Aktualna sytuacja rynkowa zmienia się bardzo dynamicznie i stawia coraz to większe wyzwania przed managerami. Niezależnie od branży, ich główne zadania mają na celu sprawne zarządzanie zespołem, prowadzenie skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Dlatego celem zadaniowym nowoczesnego managera powinno być ciągłe tworzenie, doskonalenie i zarządzanie zespołem, który pod jego kierownictwem, będzie się szybko dostosowywał do aktualnych potrzeb firmy. Efektem tej pracy jest skuteczne dostarczenie usługi lub produktu, co przekłada się na zysk.

Aby móc realizować stawiane cele, nowoczesny (a raczej skuteczny) manager powinien:

  • umieć połączyć wiedzę techniczną/specjalistyczną swoją i zespołu w aktualnym kontekście sytuacyjnym (uwzględniając fakty, niezależne czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na wynik);

 

  • dać narzędzia (umiejętności) i motywację do działania tak, aby zespół sprawnie i efektywnie mógł wykonać powierzone zadania;

 

  • budować zgrany i doświadczony zespół specjalistów, z jak najszerszym zakresem kompetencji.

 

Jakie są kluczowe obszary kompetencji managerskich?

Nowoczesny manager oprócz kompetencji merytorycznych, powinien rozwijać kompetencje managerskie, przywódcze i społeczne – czyli kluczowe obszary odpowiedzialne za skuteczność działań. Z mojego doświadczenia w pracy z managerami podczas coachingu kompetencji managerskich wynika, że głównymi obszarami odpowiedzialnymi za skuteczne działanie są:

 

  1. Poczucie własnej wartości

Świadomość swoich umiejętności, zaufanie własnemu doświadczeniu oraz intuicja otwierają drogę do podejmowania ważnych i kluczowych decyzji. Poczucie własnej wartości jest kluczem do odwagi managerskiej, stawiania wyzwań sobie i zespołowi, dążeniu do realizacji celów, skutecznej i bezpośredniej komunikacji. Ciężko wyobrazić sobie managera, który jest liderem swojego zespołu, bez poczucia własnej wartości.

 

  1. Umiejętności komunikacyjne, motywacyjne, asertywność, udzielanie feedbacku.

Jasny, zrozumiały i precyzyjny komunikat to klucz do skutecznego porozumiewania się. Polecenie czy konstruktywny (!) feedback, skierowany do zespołu lub członka zespołu, wyrażony w sposób nieagresywny to najskuteczniejszy sposób w porozumiewaniu się i przekazywaniu uwag. Manager unika zakłóceń wynikających z nadinterpretacji, bądź złego odczytania przekazu. Jeżeli musi przekazać krytykę to nie dotyczy ona osoby tylko sposobów działania. Manager nie może jednak zapominać o wsparciu i udzieleniu wskazówek.

 

  1. Samodyscyplina

Jest to klucz do stawiania, a przede wszystkim do realizowania, średnio- i długofalowych celów dla siebie i zespołu. To motor napędowy samodoskonalenia się i rozwoju. Manager o wysokiej samodyscyplinie jest przewidywalny, poukładany, swoją postawą motywuje zespół. Samodyscyplina daje mu możliwość zarówno umiejętnego planowania, jak i ustalenia priorytetów dla pilnych i ważnych zadań.

 

  1. Odporność na stres

Raczej umiejętność radzenia sobie ze stresem. Zdolność działania i podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu czy też otoczenia. Każdy manager powinien mieć własny, ekologiczny sposób świadomego rozładowywania stresu.

 

  1. Zarządzanie emocjami i empatia

Dobry i skuteczny manager rozumie problemy swoich pracowników, potrafi wychwycić we wczesnych etapach sytuacje konfliktowe i rozładować napięcia. Potrafi również motywować, ustalać optymalny zakres obowiązków oraz delegować zadania zgodnie z umiejętnościami i wartościami pracowników.

 

Mikrodoświadczenia

Każdy z powyższych obszarów jest dla managera krytyczny pod względem skuteczności działania i zarządzania zespołem. Zaburzony proces budowania prawidłowych wzorców (np. przez szybki awans, negatywne przeszłe obserwacje czy doświadczenia), błędne interpretowanie kompetencji przywódczych czy komunikacyjnych, prowadzi do zaburzeń działań managera, a tym samym zaburza proces budowania postawy skutecznego i efektywnego lidera.

Na podstawie mojej pracy z kadrą managerską doszedłem do wniosku, że najskuteczniejszym sposobem, aby budować prawidłowe wzorce, a tym samym efektywnie podnieść skuteczność działań managera, jest metoda mikrodoświadczeń. Mikrodoświadczenia to małe elementy układanki, ćwiczenia czy zadania składające się w pełen proces rozwojowy w prowadzonym przeze mnie coachingu kompetencji managerskich. Na podstawie precyzyjnie dobranych i zindywidualizowanych zadań, manager podnosi swoje kompetencje poprzez przekraczanie wewnętrznych barier i oporów, zbieranie i analizowanie swojego doświadczenia, zwiększanie umiejętności oraz motywacji do dalszej pracy nad sobą.

 

Podsumowując

Bycie skutecznym i nowoczesnym managerem to umiejętność połączenia kluczowych kompetencji managerskich, określenia prawidłowych i ekologicznych wzorców zachowań jak i schematów podejmowania trafnych i szybkich decyzji. Bycie skutecznym i nowoczesnym managerem to odwaga, świadomość swojej roli i poczucie sprawczości. W ten sposób manager może sprostać aktualnym jak i przyszłym wyzwaniom stawianym przez pracodawcę.

 

autor: Krzysztof Szumski

Coach, Mentor, Psycholog, Manager.

Członek International Coach Federation oraz Izby Coachingu. Na codzień pracuje z managerami, wspierając ich w podnoszeniu kluczowych kompetencji zawodowych.

www.KrzysztofSzumski.pl