• Tel.: 696 083 871  biuro@fundamenti.pl

 • Menu

  Marek Zuber

  Wysoko ceniony ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo- kapitałowego. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym nagrodą „Polityczny doradca roku”.

  Był Głównym Ekonomistą w firmie TMS i TMS Brokers, a później w Internetowym Domu Maklerskim oraz analitykiem i ekonomistą banku BPH.

  Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach.

  Jego wykłady uświetniające wydarzenia biznesowe, seminaria, konferencje i kongresy, cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na przekazywanie trudnej wiedzy ekonomiczno-finansowej w oparciu o bogate doświadczenie biznesowo-doradcze, w sposób przystępny i interesujący dla odbiorców.

  ZAKRES: wystąpienia, panele dyskusyjne, szkolenia, warsztaty.

  TEMATYKA: zagadnienia makroekonomiczne, rynki i instrumenty finansowe i inwestycyjne, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem rynkowym,  analiza finansowa, wycena wartości przedsiębiorstwa, oferty publiczne (PRE-IPO, IPO), programy ustrukturyzowane.

  JĘZYK WYKŁADU: polski i angielski