Generał Mieczysław Bieniek

Wybitny żołnierz – spadochroniarz, przeszedł drogę służbową w jednostkach specjalnych, szturmowych i powietrzno-desantowych, od szczebla dowódcy grupy specjalnej do dowódcy dywizji Kawalerii Powietrznej, która współtworzył w latach 90-tych.  Przywództwo i dowodzenie doskonalił na wielu stanowiskach służbowych w kraju i zagranicą.

Dowodził 16 Batalionem Powietrzno-Desantowym 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ w Syrii w 1989-90 współdziałając z kontyngentami
z Austrii, Kanady i Finlandii, skutecznie rozdzielając zwaśnione strony konfliktu Syryjsko –Izraelskiego.

Był również szefem obserwatorów w Misji Pokojowej ONZ w Saharze Zachodniej. Po powrocie do kraju w roku 1994 został dowódcą 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie. W okresie 1996-1998 dowodził 25 Dywizją Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Od lipca 1998 r. do stycznia 1999r. z sukcesem dowodził Brygadą Nordycko – Polską SFOR w Bośni i Hercegowinie, jako pierwszy polski generał podejmujący służbęw NATO.

 Jesienią roku 1999 został wyznaczony na szefa Pionu Szkolenia i Ćwiczeń Kwatery Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) w Mons, w Belgii, gdzie organizował wielkie manewry Sojuszu, m.in. ćwiczenia „Strong Resolve”, które odbyły się w Polsce.

Odpowiadał też za ćwiczenia Sił Szybkiego Reagowania NATO formacji takich jak ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) oraz Sił Najszybszego Reagowania AMF(L) – Allied Mobile Forces (Land).

ZAKRES: wystąpienia, panele dyskusyjne, szkolenia, warsztaty.

Styl prezentacji:

Mieczysław BIENIEK prezentuje swoją wiedzę w sposób swobodny i profesjonalny. Jest mówcą niekonwencjonalnym
z olbrzymim poczuciem humoru. Często zaskakuje poprzez używane przez niego metafory i porównania, oraz odniesienia historyczne. Odwołując się nieraz do klasyków różnych dziedzin życia.

TEMATYKA: Efektywne przywództwo w XXI wieku.

  • Zarządzanie w kryzysie (Jak sobie radzić ze stresem).
  • Strategie bezpieczeństwa narodowego wybranych państw (Polska, USA, Rosja, Francja, Wielka Brytania).
  • Koncepcja strategiczna NATO.
  • Dyplomacja w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych.
  • Budowanie strategii i wytyczanie celów.
  • Negocjacje i analiza ryzyka
  • Globalne wyzwania bezpieczeństwa – zagrożenia hybrydowe.
  • Budowanie silnej kultury organizacyjnej: misja, wizja

i wartości firmy.

  • Zasady funkcjonowania organizacji, myślenie kreatywne

i myślenie strategiczne.

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywacja. Budowanie

i integracja zespołów (Rozmowy rozwojowe, ocena wyników pracy, wynagradzanie, efektywność szkoleń). 

JĘZYK WYKŁADU: polski i angielski